ASOCIAŢIA ECO ONE  a fost constituită ca o asociaţie non-profit şi organizaţie colectivă, formată din persoane juridice, membri fondatori fără scop patrimonial, creată potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015.

Principalele priorităţi pentru ASOCIAŢIA ECO ONE:

  • Preluarea responsabilităților care revin producătorilor de echipamente electrice și electronice ce decurg din aplicarea Directivei 2012/19/UE, transpusă in legislaţia internă prin OUG 5/2015 şi Ordinul 1494/2016 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, inclusiv raportarea modului de gestionare a acestora, în conformitate cu prevederile legislative în acest domeniu.
  • Contribuţia la organizarea şi funcţionarea, la nivel naţional, a unui sistem eficient de preluare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, pentru susţinerea obiectivelor Strategiei Naţionale pentru Gestionarea Deşeurilor şi ale Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, contribuind astfel la protejarea mediului şi a sănătăţii populaţiei, cu respectarea tehnologiilor şi standardelor europene;

ASOCIAŢIA ECO ONE  va acţiona în vederea apariţiei deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, va acţiona pentru reutilizarea, reciclarea şi valorificarea sub formă de subproduse, în vederea reducerii cantității de deșeuri de echipamente electrice și electronice eliminate şi a impactului pe care acestea îl pot avea atât asupra mediului cât şi asupra sănătăţii umane.

Principalele direcții de acțiune ale ASOCIAŢIEI ECO ONE, în contextul respectării principiilor fundamentale prevăzute în legislatia de mediu, se prezintă astfel:

  • dezvoltarea și promovarea unor soluții de colectare, reciclare și tratare, la nivel local, regional și național, punându-se astfel bazele unui sistem integrat de management al deșeurilor de echipamente electrice și electronice;
  • dezvoltarea unui parteneriat cu factorii interesați în vederea reducerii cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice eliminate ca deşeuri municipale nesortate, reușindu-se astfel obținerea unei creșteri a ratei de colectare;
  • îndeplinirea și depășirea ratelor de colectare, valorificare, reutilizare şi reciclare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice stipulate în legislație;
  • dezvoltarea și implementarea de programe/campanii educaţionale şi de informare/conştientizare a populației în privința obligativității colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;

Prin implementarea principalelor direcții de acțiune propuse, Asociația ECO ONE urmărește să participe și să contribuie activ la protejarea mediului înconjurător și a sănătății populației prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării și gestionării defectuoase a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Locatie

Contact

Adresa: Str. Lt. Scarlat Mares nr. 53, camera nr. 4,
sector 3, Bucuresti
Adresa de corespondenta: Str. Daniel Barcianu nr. 28, ap. 1,
Sector 3, Bucuresti CP 030901
Telefon: 0753857897Politica de cookie-uri
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal